فرش 700شانه دستبافت گونه | آرزو سرمه ای | Persian Kapetto

فرش 700شانه دستبافت گونه فرش 700شانه دستبافت گونه
فرش 700 شانه جنس نخ : اکریلیک تراکم : 25500