فرش 1500شانه 8رنگ | باران آبی | Persian Kapetto

فرش 1500شانه 8رنگ فرش 1500شانه 8رنگ فرش 1500شانه 8رنگ
فرش1500شانه جنس نخ : ترک تراکم : 4500 رنگ : 8 4*3 0 3.5*2.5 0 3*2 0